Twoje Radio Lipsko

963AM

Historia

Twoje Radio Lipsko oficjalnie istnieje od 7 lutego 2001 roku. Od momentu powstania miało wielu zwolenników i przeciwników. Zmagało się z problemami organizacyjnymi, czego przyczyną były komplikacje finansowe. Tworzyło i tworzy do dziś historię regionu, przekazując w eterze wszystko to, co powinien wiedzieć odbiorca.

Pomimo że lipskie radio wystartowało na początku XXI wieku, radiofonia w Lipsku – w luźnym tego słowa znaczeniu – istniała juz w latach 70.
W nieistniejącym już dziś zakładzie przetwórstwa owoców i warzyw „Hortex”, z inicjatywy kilku zapaleńców powstał pierwszy w mieście radiowęzeł zakładowy, który nadawał codziennie dwie piętnastominutowe audycje. Mniej więcej w tym samym czasie w dawnym Powiatowym Domu Kultury dokonywano prób nadawania przez głośniki krótkich, popołudniowych oraz okolicznościowych audycji.
Emocje związane z radiofonią szybko opadły i nikt nie interesował się utrzymaniem i prowadzeniem tego typu rozgłośni. Z początkiem lat 90. związana jest prasa lokalna – w tym czasie w Lipsku powstały dwie gazety, wydawane przez ówczesnych burmistrzów (później założycieli Twojego Radia Lipsko): „Głos Lipska” oraz „Gazeta Lipska”, które bardzo szybko upadły.1
Pomysł otworzenia rozgłośni radiowej w Lipsku powstał w 1998 roku z inicjatywy ówczesnych władz gminnych: Mariana Wodnickiego oraz Marka Fiutka – pełniących obowiązki burmistrzów. W tym czasie zrodził się pomysł na możliwość szybkiego dotarcia do społeczeństwa z informacją o pracy samorządu, o życiu kulturalnym w gminie oraz problemach społecznych.2
Mniej więcej w tym samym czasie w Chróścinie koło Opola powstała spółka akcyjna „Polskie Fale Średnie”, która postawiła sobie za cel zradiofonizowanie polskich gmin. Firma określana jest jako działająca w branży rozrywkowej. Rodzaj świadczonej przez nią działalności w Europejskiej Klasyfikacji Działalności został sklasyfikowany jako działalność radiowa i telewizyjna.3 W planach firmy, którą na początku kierował Witold Parzonka, było uruchomienie całej sieci małych lokalnych rozgłośni radiowych, emitujących programy na falach średnich. W 1999 roku burmistrzowie wraz z zarządem spółki odbyli pierwsze rozmowy, na których przedstawiono propozycje działań w sferze dziennikarstwa lokalnego w gminie Lipsko, których efektem było porozumienie i w dalszej konsekwencji kroki ku utworzeniu lokalnej rozgłośni radiowej.
Do nowego pomysłu trzeba było przekonać Radę Gminy oraz radnych, a to było bardzo trudne. Jeszcze trudniejsze wydawało się wtedy przekonanie do tego pomysłu społeczności lokalnej. Radio o charakterze lokalnym kojarzyło się w tamtych czasach z propagandowym kołchoźnikiem i radiowęzłem zakładowym. Żmudne i trudne przekonywanie radnych przyniosło wreszcie oczekiwany skutek. We wtorek, 28 listopada 2000 roku Rada Miasta i Gminy w czasie obrad sesji, przy trzech głosach przeciwnych i jednym wstrzymującym, przyjęła uchwałę Nr XXV/174/2000 w sprawie utworzenia rozgłośni pod nazwą „Twoje Radio Lipsko”. W treści uchwały można było przeczytać: „Celem realizacji zadań statutowych Miasta i Gminy w Lipsku tworzy się we współpracy ze Spółką Akcyjną Polskie Fale Średnie w Chróścinie Opolskiej Radio Gminne pod nazwą „Twoje Radio - Lipsko”.”
Pod koniec 2000 roku ogłoszony został konkurs na prezenterów i dziennikarzy do nowej rozgłośni. Młodzi ludzie uczyli się sztuki radiowej od profesjonalistów i niecierpliwie czekali na tę chwilę, kiedy ich głos popłynie w eter, by dotrzeć do najdalszych zakątków gminy.
Pierwsze próby nadawania sygnału rozpoczęły się 1 lutego 2001 roku. Tego dnia na falach krótkich o częstotliwości 963 kHz o godzinie 17.00 po raz pierwszy ze studia przy ulicy Iłżeckiej 6A w eter poszły słowa: Tu Twoje Radio Lipsko.4 Burmistrz Marian Wodnicki w czasie tego wejścia na antenę skierował w liście słowa do słuchaczy: „Utworzenie Radia Gminnego pod nazwą „Twoje Radio Lipsko” na falach średnich o mocy 100 W – którego inauguracja antenowa nastąpiła w dniu 1 lutego 2001 roku – poprzedziła długotrwała i żmudna procedura legislacyjna. (...) Radio będzie wypełniało obowiązki radia publicznego, służącego realizacji zadań statutowych gminy oraz działało na rzecz wspólnoty lokalnej. Celem stacji będzie: przekazywanie informacji o działalności samorządu lokalnego, inicjatywach organizacji, stowarzyszeń, związków oraz promowanie pozytywnych obywatelskich zachowań i prowadzenie działalności związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Lipsko.5

W czwartek, 7 lutego po tygodniu próbnych emisji Twoje Radio Lipsko oficjalnie zaistniało na mapie medialnej, stając się pierwszą w Polsce gminną samorządową rozgłośnią radiową. Dla kreatorów oraz dziennikarzy był to bardzo uroczysty wieczór. W ceremonii otwarcia lipskiego radia wzięli udział: starosta powiatu lipskiego Kazimierz Zając, założyciele – burmistrzowie Wodnicki oraz Fiutek, prezes Polskich Fal Średnich Witold Parzonka, przedstawiciele mediów: TVP Lublin, Echa Dnia, Słowa Ludu oraz Polskiej Agencji Prasowej. Juliusz Braun, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przysłał list gratulacyjny, w którym podkreślił, że „takie inicjatywy, jak Gminne Radio, są szczególnie cenne – pozwalają na integrację i rozwój lokalnych społeczności oraz promowanie pięknej idei Małych Ojczyzn”.6
Pierwszą w historii audycję tego dnia poprowadziła Monika Burdon, redaktor naczelna rozgłośni. Burmistrz Marian Wodnicki odczytał przygotowany na tą okazję list powitalny, w którym napisał między innymi: „Dzisiejsza uroczystość otwarcia pierwszego w Polsce Radia Gminnego na falach średnich pod nazwą „Twoje Radio Lipsko” jest zwieńczeniem prawie dwuletnich starań jego organizatorów. (...) Radio to będzie wypełniało obowiązki radia publicznego, służącego realizacji zadań statutowych gminy oraz działało na rzecz wspólnoty lokalnej. (...) Radio stanie się doskonałym narzędziem promocji miasta i gminy Lipsko. (...) Radio będzie przyjacielem każdego słuchacza – mieszkańca miejscowej społeczności. (...)7. Krzysztof Żmudzin, redaktor nieistniejącego już dziś dziennika „Słowo Ludu”, z właściwym sobie poczuciem humoru skomentował wtedy nieobecność wojewody i marszałka: „W Warszawie o istnieniu Lipska albo się nie wie, albo myli się go z Lipskiem w Niemczech. Miejmy nadzieję, że marszałek i wojewoda nie wysłali listów właśnie tam”.
Pierwszą redakcję Twojego Radia Lipsko tworzyli: Monika Burdon, Maria Kosińska, Katarzyna Furmanek, Halina Pyrka, Zofia Magdziarz, Wojciech Papka, Tomasz Tkaczyk, Krzysztof Jaworski oraz Sławomir Ciupiński.8

Narodziny Twojego Radia Lipsko odbiły się szerokim echem w prasie lokalnej. Jeszcze przed pierwszym sygnałem w eterze nie brakowało artykułów w regionalnych dziennikach.
Radomski dziennik „Echo Dnia” już 4 grudnia 2000 roku zamieścił informację o nowym radiu. Anna Drela pisała wtedy: „Pierwsza w naszym regionie powiatowa rozgłośnia radiowa rozpocznie działalność w Lipsku. (...) Rozpoczęcie działalności stacji będzie kosztowało gminę 9.000 złotych, powiększone o podatek VAT. (...)9
Tego samego dnia na łamach dziennika „Słowo Ludu” ukazała się zapowiedź powstania rozgłośni w Lipsku: „Z inicjatywą utworzenia lokalnej rozgłośni wyszła Spółka Akcyjna polskie Fale Średnie z siedzibą w Chróścinie Opolskiej. (...) Rozgłośnia zatrudni dwie osoby. Konkurs na prezenterów nie został jeszcze zakończony. (...)”10
Powstanie radia w Lipsku opisywała również „Gazeta Wyborcza”. Ostatniego stycznia ukazał się artykuł pod tytułem „Lipsko na falach średnich”: „Tu Twoje Radio Lipsko – usłyszą mieszkańcy Lipska nad Wisłą ze swoich radioodbiorników. W niedzielę rusza pierwsze w Polsce radio gminne na falach średnich. (...) Będzie to radio typowo informacyjne. Przez godzinę rano i godzinę wieczorem mieszkańcy Lipska będą mogli dowiedzieć się co ciekawego dzieje się w ich okolicy, z jakimi problemami borykają się mieszkańcy. (...)”11
W dniu oficjalnego otwarcia Twojego Radia Lipsko na łamach „Słowa Ludu” można było przeczytać: „Dziś w samo południe nastąpi otwarcie pierwszej w Polsce gminnej rozgłośni Twoje Radio Lipsko. (...) W programie ceremonii otwarcia przewidziane jest wystąpienie burmistrza Mariana Wodnickiego i prezesa PFŚ, Witolda Parzonki. Dziennikarze zaprezentują również pierwszy program radiowy.”12
Wieczorem, 7 lutego portal internetowy „Wirtualna Polska” informował o nowej rozgłośni w Lipsku: „Pierwsze w Polsce gminne radio na falach średnich nadaje program w Lipsku koło Radomia. W środę odbyło się uroczyste otwarcie rozgłośni „Twoje Radio Lipsko”.”13
Na antenie Telewizji Polskiej Lublin w wieczornym wydaniu „Panoramy Lubelskiej” pojawiła się obszerna informacja z otwarcia radia w Lipsku: „Pierwszą w Polsce gminną rozgłośnię radiową nadającą na falach średnich otwarto dziś w Lipsku. Program adresowany jest do lokalnej społeczności. (...)” Burmistrz Wodnicki skomentował przed kamerą: „Założenia radio gminne jest po to, by na trudne pytania odpowiadać, bo pozbywamy się jutro trudnych problemów.”14

8 lutego 2001 roku obecny na otwarciu rozgłośni Krzysztof Żmudzin na łamach „Echa Dnia” w artykule zatytułowanym „Nie będziemy tubą” napisał: „W ceremonii otwarcia wzięli udział przedstawiciele samorządu, dopisała prasa z Lublina, Kielc i Radomia. Poświęcenia redakcji dokonał ks. Szymon Mucha, wikariusz miejscowej parafii. (...) Lipsko stało się wzorem dla kilkudziesięciu innych ośrodków. Podobną rozgłośnię chcą mieć u siebie Puławy, których przedstawiciel był gościem wczorajszej uroczystości. (...)”15
Tego samego dnia, nazajutrz po ceremonii otwarcia, dziennik „Echo Dnia” dużymi literami informował o otwarciu pierwszego radia gminnego w Lipsku. Anna Drela – autorka artykułu – napisała wtedy: „Wczoraj w Lipsku otwarto rozgłośnię Twoje Radio Lipsko. (...) Głównie są to audycje informacyjne, ale znalazł się także czas antenowy na publicystykę. (...) W pozostałych godzinach na falach lipskiej rozgłośni będzie można usłyszeć program nadawany przez Radio Kielce. Takiego wyboru dokonano po konsultacjach z przyszłymi słuchaczami. (...)”16
Po czterech miesiącach działalności Twojego Radia Lipsko na łamach dziennika „Słowo Ludu” ukazał się artykuł opisujący dotychczasową pracę rozgłośni. „Oprócz informacji ściśle związanych z życiem naszego miasta, serwujmy porady zdrowotne, audycje dla rolników, felietony, wiadomości i komentarze sportowe oraz muzykę, dlatego mamy słuchaczy również spoza Lipska” – komentowała wtedy Monika Burdon, ówczesna redaktor naczelna. W numerze można było również przeczytać o poniedziałkowej „spowiedzi” burmistrza, który co tydzień rano stawiał się w studiu i na żywo odpowiadał na pytania słuchaczy. „Spowiadają mnie i to ostro. (...) Słuchacze mają nade mną przewagę, gdyż bez obawy mogą zadawać różne, bardzo kontrowersyjne pytania. Jeśli chcą, zachowują przecież anonimowość. Ja anonimowy nie jestem.” – komentował burmistrz Marian Wodnicki dla dziennika.17
8 listopada, po dziewięciu miesiącach działalności lokalnej rozgłośni w Lipsku „Słowo Ludu” ponownie umieściło artykuł opisujący pracę redakcji: „Twoje Radio Lipsko nadaje swój program przy walnej pomocy grupy stałych współpracowników. (...) Dużą popularnością cieszy się „Słowo o sporcie” Władysława Bajkowskiego, który również nagrywa i prezentuje na antenie okupacyjne wspomnienia Antoniego Pawłowskiego – członka ruchu oporu. (...) W sobotę po południu grupa uczniów lipskich szkół prezentuje „Strefę Luzu”.”18

Debiut Twojego Radia Lipsko odbił się szerokim echem nie tylko w najbliższym regionie. W kolejce do Spółki Polskie Fale Średnie zaczęli ustawiać się inne samorządy, które chciały mieć swoje radio lokalne. Wśród nich znalazły się takie miasteczka jak: Puławy, Biłgoraj, Iłża, Kraśnik oraz Lubaczów.19
Początkowo pracą redakcji kierowała wspomniana już Monika Burdon. Rozgłośnia poza skromnym składem redakcyjnym skupiała wokół siebie grupę wolontariuszy, którzy codziennie wspierali tworzenie dwóch godzin programu lokalnego. Władysław Bajkowski dołączył do grupy dziennikarzy pół roku po otwarciu.20 Radio pokazało się też wtedy pierwszy raz w Internecie – witryna stworzona i redagowana przez Krzysztofa Jaworskiego była dostępna pod adresem: www.radiogminne.com.pl/lipsko.
Z początkiem 2002 roku duże zmiany odnotowały Polskie Fale Średnie. Zmiany dokonano w zarządzie spółki – nowym prezesem został Czesław Fliśnik. Zmieniła się również siedziba firmy, która została przeniesiona do Krakowa. Od wiosny tego samego roku nadawany program z Lipska został wydłużony i w ciągu dnia nadawane były dwie dwugodzinne audycje. W tym samym roku odnotowano też zmianę na stanowisku redaktora naczelnego – funkcję tę na sześć miesięcy przejął Wojciech Papka.21
W kwietniu 2003 roku ponownie zmienił się szef radia – funkcję redaktora naczelnego objął Władysław Bajkowski, który kieruje pracą redakcji do obecnego czasu. Na krótki okres czasu do składu redakcyjnego dołączyła Agnieszka Krakowiak, a potem Agnieszka Rudzka.22

Po ponad dwóch latach istnienia pojawił się niestety nieoczekiwany kryzys organizacyjny, który dotyczył pracy redakcji oraz form finansowania. Po zakończonej kadencji Burmistrza Mariana Wodnickiego do głosu doszli przeciwnicy rozgłośni. Samorząd przestał finansować radio z racji – rzekomo – sporych kosztów utrzymania przez samą gminę Lipsko. Ówcześni pracownicy redakcji: Monika Burdon, Wojciech papka oraz Władysław Bajkowski, wystosowali list do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku, w którym wyrazili prośbę o ponowne opłacanie pracy redakcji.23 W liście czytamy między innymi: „My dziennikarze pracujący w TRL – pierwszym w Polsce radiu samorządowym zwracamy się z prośbą do Pań i Panów Radnych Rady Miejskiej w Lipsku o ponowne rozpatrzenie sprawy współfinansowania naszej rozgłośni. (...) Jesteśmy jedynym medium na terenie Lipska, które dostarcza informacji o tym co dzieje się w mieście i gminie, i wydaje nam się, że jesteśmy dobrym łącznikiem pomiędzy Radą, a społeczeństwem. (...) Wielką szkodą dla miasta i regionu byłoby zamknięcie rozgłośni w czasie gdy inni zabiegać będą o utworzenie takowych. (...) Niechaj Lipsko słynie nadal z tego, że jako pierwsze w kraju posiadało, posiada i posiadać będzie własną lokalną rozgłośnię radiową, która jest nośnikiem informacji i władzy ze społeczeństwem.”24
Z problemów udało się wyjść dzięki całkowitej zmianie formuły radia co dokonało się z początkiem 2004 roku. Twoje Radio Lipsko nie było już radiem gminnym, obejmującym swoim zasięgiem pobliskie miejscowości. Dzięki nowej antenie nadawczej, znajdującej się na kominach starej kotłowni przy ulicy Przemysłowej w Lipsku, zwiększyło swój zasięg, który sięgał blisko 60 km w każdym kierunku od siedziby redakcji. Tym samym radio to, biorąc pod uwagę kryterium zasięgu, stało się radiem powiatowym. Sygnał był odbierany na całej ziemi lipskiej, a także był słyszalny w takich miejscowościach jak: Tarnobrzeg, Radom czy Kraśnik.
Dokonano wtedy istotnych zmian w sposobie finansowania rozgłośni. Od 2003 roku radio opłacały wszystkie gminy powiatu oraz starostwo, które składały się na tzw. „tacę powiatową”, która z kolei pozwalała na pokrycie opłat za utrzymanie pomieszczeń redakcji. Do takich korzystnych ustaleń doprowadzili radni, którzy popierali istnienie radia w Lipsku. Do szeregów redakcji dołączył także na krótki okres czasu Piotr Maciejewski.

Po pięciu latach działalności radia w zespole redakcyjnym, poza wolontariuszami, którzy pokazywali się w redakcji „z doskoku”, zaczęli pojawiać się stażyści, a wszystko dzięki dobrej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Lipsku. Z pierwszego składu redakcyjnego nie został nikt w oficjalnym składzie ludzi radia. Każdy stażysta miał jednak niezależną od siebie wadę, mianowicie ogromnym minusem takiego rozwiązania był krótki okres zatrudnienia osoby bezrobotnej, ale nie było innego wyjścia – w redakcji ktoś musiał pracować, jeśli miała istnieć.25
Przez kolejne lata redakcja nie borykała się z poważnymi problemami finansowymi, a jej typowo samorządowy charakter pozwalał na spokojną pracę, bez większych obaw o utrzymanie.

Twoje Radio Lipsko doczekało się pierwszego, okrągłego jubileuszu. Dziesiąte urodziny rozgłośni były szczególne i podzielone na dwie części, oddalone od siebie o ponad trzy miesiące.
Część pierwsza nawiązywała do tradycji jaką były coroczne spotkania składu redakcyjnego i przyjaciół radia w rocznicę otwarcia, na początku lutego.
We wtorek, 8 lutego 2011 roku odbyło się spotkanie szczególne w redakcji, bo największe ze wszystkich dotychczasowych. Gościli na nim pracownicy i wolontariusze radiowi, autorzy audycji radiowych, przedstawiciele władz samorządowych i instytucji kulturowych oraz przyjaciele radia. Był tort, szampan i poczęstunek, jednak na samym początku głos zabrał redaktor naczelny Władysław Bajkowski, który przypomniał to, co działo się dziesięć lat temu. Na spotkaniu obecny był również założyciel rozgłośni Marian Wodnicki, który przyznał, że: „10 lat temu była satysfakcja z pomysłu – dziś wiemy, że wyszło dobrze. Jest to ogromna satysfakcja. Po emisji na TVP Lublin odbierałem telefony z gratulacjami. Kiedy radio już działało, byłem jednym z bardziej gorliwych, bowiem pięć razy w ciągu tygodnia chodziłem do „spowiedzi” podczas audycji”.26
Część druga świętowania z okazji dziesięciolecia została zapowiedziana podczas spotkania w lutym i miała się odbyć 29 maja – była to gala zatytułowana „10 lat lipskich mediów”. Tego dnia razem z redakcją Twojego Radia Lipsko świętował kwartalnik „Życie Powiśla” wydawany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipskiej „Powiśle”. W sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury zebrały się władze samorządowe z całego powiatu. Przybyli także przedstawiciele urzędu wojewódzkiego. Zaproszenie na imprezę otrzymali również wszyscy byli pracownicy rozgłośni.
Uroczystą galę poprowadziły: Magdalena Sosińska oraz Karolina Kornak – autorki sobotnich audycji „Strefa Luzu”. Po powitaniu gości do zebranej publiczności przemówił redaktor naczelny Władysław Bajkowski, który przypomniał ciekawą historię radia. Obecna w sali wiceprzewodnicząca Sejmiku Samorządowego Województwa Mazowieckiego Bożenna Pacholczak przekazała w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego pamiątkowy medal „Pro Masovia”, natomiast medalem „Za zasługi dla Ziemi lipskiej” uhonorowany również został redaktor Bajkowski. Medal wręczył Wicestarosta Powiatu Lipskiego Paweł Jędraszek.

W sierpniu 2011 roku, po wielu staraniach redaktora naczelnego Władysława Bajkowskiego w studiu przy ulicy Iłżeckiej 6A rozpoczął się kapitalny remont, który odmienił całkowicie wygląd pomieszczeń w redakcji. Od zaistnienia rozgłośni nie było robionych żadnych prac remontowych, poza jednym malowaniem ścian.
Siedziba redakcji mieściła się w dwóch pomieszczeniach. Były to „zwykłe” pokoje, przypominające biuro w urzędzie. W pierwszym z nich znajdowało się małe zaplecze kuchenne, stół oraz sporo krzeseł. Drugie pomieszczenie było przeznaczone do pracy za mikrofonem. Po jednej stronie pokoju znajdowała się wysoka szafka i biurko, na których stały wszystkie sprzęty multimedialne, przeznaczone do emisji programu: komputer, konsoleta, radioodtwarzacz, rejestrator, itp.
Kapitalny remont rozpoczął się od wyniesienia wszystkiego z redakcji. Emisja programu była przez ten czas niemożliwa, stąd audycja nie była słyszalna przez kilka dni. Przełomowym pomysłem było przedzielenie drugiego pokoju na dwa mniejsze i utworzenie „dziupli emisyjnej” – małego wygłuszonego pomieszczenia z którego dziennikarz prowadził audycję. W tym celu postawiono wygłuszoną ścianę z oknem i drzwiami. Oprócz tego na ścianie, która dzieliła dwa pokoje pojawiła się szyba. Całe pomieszczenie służące do pracy przed mikrofonem oklejono specjalną gąbką, aby wygłuszyć pomieszczenie i poprawić akustykę. Zamontowano również nową instalację elektryczną. W pozostałej części pomieszczenia znalazło się biurko oraz stół i krzesła. Pierwsze pomieszczenie zostało wzbogacone o dwudrzwiową szafę, fotele oraz ławę, a także kolejne biurko. W rogu ustawiona została mała biblioteczka z pamiątkowymi medalami oraz zabytkowym radioodbiornikiem. W całej redakcji zostały wymienione wykładziny oraz pomalowane ściany na kolor żółty. Na jednej z nich znalazło się duże logo stacji. Remont trwał tydzień.
Wszystko co było potrzebne do odnowienia wnętrz redakcji pochodziło od sponsorów. Żaden element nie został kupiony przez redakcję. Zaprzyjaźnione z Twoim Radiem Lipsko firmy ufundowały wspomniane juz okna, drzwi, płyty i profile, listwy, wykładzinę, gąbkę, farby, akcesoria elektryczne oraz inne drobne rzeczy, niezbędne do dokończenia pracy. Ludzie również pracowali społecznie, a byli to członkowie redakcji, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy oraz sponsorzy.

Opracowanie: Grzegorz Jakubczyk
Na podstawie pracy dyplomowej
pt. "Twoje Radio Lipsko. Szkic monograficzny"

Źródła:

1 Władysław Bajkowski, Krzysztof Furmanek, Jubileusz 10-lecia lipskich mediów, „Życie Powiśla” 2011, nr 43, s. 23-25
2 Irena Kościelecka, 5 lat Twojego Radia Lipsko, „Życie Powiśla” 2006, nr 22, s. 16-19.
3 Gazeta.pl, Polskie Fale Średnie S.A. [on-line], [dostęp: 25.06.2013 r.], Dostępny w Internecie:
http://miejsce.krakow.gazeta.pl/miejsca_krakow/161815186/Polskie+Fale+%C5%9Arednie+S.A./miasto-Krak%C3%B3w/p/
4 Władysław Bajkowski, 8 lat radia, „Życie Powiśla” 2006, nr 34, s. 7-9
5 Marian Wodnicki, List do słuchaczy, z dn. 1.02.2001 r.
6 Juliusz Braun, List gratulacyjny, z dn. 6.02.2001 r.
7 Marian Wodnicki, Otwarcie Twojego Radia Lipsko – powitanie burmistrza, z dn. 7.02.2001 r.
8 Władysław Bajkowski, 8 lat radia, „Życie Powiśla” 2006, nr 34, s. 7-9
9 Anna Drela, Radio Lipsko, „Echo Dnia”, artykuł z dn. 4.12.2000 r.
10 (żem), Radio Lipsko w styczniu, „Słowo Ludu”, artykuł z dn. 4.12.2000 r.
11 INA, Lipsko na falach średnich, „Gazeta Wyborcza”, artykuł z dn. 31.01.2001 r.
12 (żem), Lipsko w eterze, „Słowo Ludu”, artykuł z dn. 7.02.2001 r.
13 PAP, Pierwsze w Polsce gminne radio na falach średnich [on-line], ostatnia aktualizacja 7.02.2001 r. [dostęp: 25.06.2014], dostępny w Internecie: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Pierwsze-w-Polsce-gminne-radio-na-falach-srednich,wid,115707,wiadomosc.html?ticaid=112d66
14 Panorama lubelska, Otwarcie pierwszego gminnego radia w Polsce, z dn. 7.02.2001, źr. radiolipsko.pl
15 Krzysztof Żmudzin, Nie będziemy tubą, „Słowo Ludu”, artykuł z dn. 8.02.2001 r.
16 Anna Drela, Twoje radio, „Echo Dnia”, artykuł z dn. 8.02.2001 r.
17 (żem), Radio na gorąco, „Słowo Ludu”, artykuł z dn. 8.06.2001 r.
18 (żem), Radość ze współpracy, „Słowo Ludu”, artykuł z dn. 8.11.2001 r.
19 Władysław Bajkowski, 8 lat radia, „Życie Powiśla” 2006, nr 34, s. 7-9
20 Władysław Bajkowski, Krzysztof Furmanek, Jubileusz 10-lecia lipskich mediów, „Życie Powiśla” 2011, nr 43, s. 23-25
21 Irena Kościelecka, 5 lat Twojego Radia Lipsko, „Życie Powiśla” 2006, nr 22, s. 16-19.
22 Władysław Bajkowski, Twoje Radio Lipsko ma 9 lat, „Życie Powiśla” 2010, nr 38, s. 13-14
23 Władysław Bajkowski, Krzysztof Furmanek, Jubileusz 10-lecia lipskich mediów, „Życie Powiśla” 2011, nr 43, s. 23-25
24 Monika Burdon, Władysław Bajkowski, Wojciech Papka, List do przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku, z dn. 12.01.2004 r., źr. archiwum prywatne.
25 Władysław Bajkowski, Krzysztof Furmanek, Jubileusz 10-lecia lipskich mediów, „Życie Powiśla” 2011, nr 43, s. 23-25
26 Wypowiedź burmistrza Mariana Wodnickiego z dn. 8.02.2011

 

pdf Nie Będziemy Tubą... (Artykuł w ,,Słowie Ludu" z dnia 8.02.2001)
pdf Pierwsze w Polsce radio gminne otwarto w Lipsku (Artykuł w ,,Echu Dnia” z dnia 08.02.2001)
pdf Radość ze współpracy (Artykuł w ,,Słowie Ludu” z dnia 08.11.2001)

banner-pajacyk

koronawirus

Pogoda dla lipska